chung-cu-ct4-van-khe

                     Chung cư CT4 – Văn Khê

Tên dự án: Chung cư  CT4 – Văn Khê

Hạng mục cung cấp và thi công: Khu vệ sinh, Sàn sảnh, Mặt tiền, Bậc tam cấp, …

Loại đá tự nhiên được sử dụng: Đá Đen Huế, Đá Kim sa, Crema Marfil, …